Polski Słownik Judaistyczny

Dzieje. Kultura. Religia. Ludzie


Polski Słownik Judaistyczny jest wynikiem dziesięcioletniej pracy trzydziestu trzech specjalistów. Zebrano i opracowano cztery tysiące haseł związanych zarówno ze sferą szeroko rozumianej kultury Żydów polskich, a więc m.in. z religią, nauką, obyczajowością, sztuką, życiem codziennym, jak i z życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym.